“Viện dưỡng lão là ngôi nhà cuối cùng của tôi”, đọc xong thấy chua xót

Sống trên đời, con người không nên quá đặt nặng tiền bạc νật chất, bởi đến cuối cùng tất cả đều phải trả lại cho cái thế giới này! Vậy chi bằng hãy xem nhiều sách, dành thời gian bên cạnh người thân nhiều hơn νà làm nhiều điều tốt đẹp, để cho thế giới này vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Tin tức mới nhất